JEDL/tr

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page JEDL and the translation is 95% complete.

Other languages:
català • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎فارسی • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎Türkçe

Aşağıda, size, Joomla! projesiyle ilişkili belgeleri kullanma, değiştirme ve dağıtma hakları veren bir lisans bulunmaktadır. Siz veya başkaları tarafından belgelere eklenen herhangi bir materyalin, Joomla! projesi tarafından dağıtılan yetkili dokümanlardan alınmasını ve Joomla! belgelerinin geniş elektronik dağıtımını teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.

Aşağıda görünen lisans Joomla! belgelerini kullanma izni almak için tek yol değildir. Joomla'yı yayınlamak isterseniz Bu lisansın izin vermeyeceği şekilde (yani basılı bir kitapta) kullanmak için lütfen Joomla! projesine başvurun.

Lisansa "Joomla! Elektronik Dokümantasyon Lisansı" adı verilmiş olmasına rağmen, Joomla! ile ilişkili olmayan işler için ve belgeleme dışındaki işler için kullanmanız önerilir.

Lisansın kendisi 2007 Open Source Matters, Inc. şirketine aittir ve onun tam metnini kopyalarını alma izniniz bulunmaktadır.

Joomla Elektronik Belgeleme Lisansı v 1.0

Tanımlar

Bir çalışmayı "yaygınlaştırmak", onunla herhangi bir şey yapmak demektir; izinsiz olarak, sizi doğrudan ya da ikincil olarak Özel bir kopyayı görüntüleme veya değiştirme dışında geçerli telif hakkı yasalarını ihlal eder.

"İşler", bu lisansın şartlarına göre lisanslanan telif hakları elinde tutulan herhangi bir materyal veya bu materyali esas alan herhangi bir materyaldir. "Yazar", İşi veya İşin bir bölümünü yaymak için yasal izin hakkına sahip tüm kişi veya birimleri ifade eder. Her lisans sahibi "siz" diye hitap eder.

"Elektronik Ortam", web siteleri, kompakt diskler, dijital video diskleri, sabit diskler, manyetik ortamlar ve bilgisayar ağları da dahil olmak üzere elektronik bilgiyi depolamak, kaydetmek, görüntülemek, iletmek veya değiştirmek için kullanılan herhangi bir aygıt, ortam veya teknoloji anlamına gelir. "Elektronik Ortam", örneğin kağıda basılan kitapları içermez.

"Hibe İadesi Lisansı", İşi herhangi bir ortamda ve herhangi bir araçla yaymak için münhasır olmayan, sürekli, dünya çapında, telif ücretsiz lisans anlamına gelir.

"Copyleft Lisansı", işi, bu lisansın şartlarına veya Open Source Matters, Incorporated tarafından yayınlanan Joomla Elektronik Dokümantasyon Lisansı'nın gelecekteki herhangi bir versiyonuna göre Yaymak için bir lisans anlamına gelir.

Bir eserin "Kaynak Formu", eser üzerinde değişiklik yapmak için İşin tercih edilen şekli anlamına gelir. Metin çalışmaları için, bu düz ASCII metin biçimi olabilir.

İzin Koşulları

Yazara bir Hibe İadesi ve İşe giren herhangi birine bir Kopyalama Lisansı verirseniz, İşi Elektronik Medya yoluyla ticari amaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yayabilirsin.

İşi dağıttığınız herkese ücretsiz olarak, İş Formundaki İş'in bir versiyonunu hazır bulundurmalısınız. Bu gibi kullanılabilirlik, (1) İşi dağıttığınızda kullandığınız araç ve yöntemle veya (2) internet üzerinden basit bir indirme yoluyla olmalıdır. İşin Kaynak Formunu, bu lisansın kabul edilmesinden başka herhangi bir şartla sağlama şartını değiştiremezsiniz.

Bu lisansın bir kopyasını sağlamanız, İşe uygulandığını fark etmeniz ve İşi dağıttığınız herkese Kaynak Formunu elde etmek için gereken bilgileri sağlamanız gerekir.

Yazarın Telif Hakkı bildirimlerini İşin içinde saklı tutmanız ve bunları kendiniz sergilediğiniz gibi belirgin şekilde göstermeniz gerekir.

Haklar Rezervasyonları

Bu lisanstaki herhangi bir şey, sizi veya başkasını İşi herhangi bir ortamda veya herhangi bir başka yolla Elektronik medya.

Bu lisanstaki hiçbir şey, sizi ya da başka herhangi bir kişiye, ticari marka kanunu kapsamında izin gerektiren herhangi bir şey yapma hakkını vermez. Özellikle, bu lisansda ki hiçbir şey, İşin Yazarlar tarafından "resmi" veya herhangi bir şekilde onaylanmış veya yaptırım uygulanmıştır.

Kategori: Belgeler Wiki Bilgileri