Help4.x

Menu-item: Speciale artikelen

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Menu Item: Featured Articles and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français

Beschrijving

Het 'Speciale artikelen' menu-itemtype wordt gebruikt om alle artikelen die het kenmerk 'Speciaal' hebben in een blogweergave te tonen.

Hoe toegang te krijgen

Om een nieuw 'Speciale artikelen' menu-item aan te maken:

 • Selecteer Menu's  [naam van het menu] vanuit het beheermenu (bijvoorbeeld, Menu's  Hoofdmenu). Dan...
  • Selecteer de Nieuw werkbalk knop. Dan...
  • Klik op de Menu-itemtype selectie knop. Help-4x-Menu-Item-Type-Select-Button-nl.png. Dan...
  • Selecteer in de modale dialoog het 'Artikelen' item om een lijst te openen en selecteer daarna het Speciale artikelen item.

Om een bestaand speciaal artikel menu-item te bewerken:

 • Selecteer de titel in de Menu's: Item lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Featured-screen-nl.png

Formulier velden

 • Menu Titel: De titel die wordt getoond voor dit menu item.
 • Alias. De interne naam van het item. Normaliter, kunt u dit leeg laten en Joomla zal de standaardwaarde invullen. De standaard waarde is de titel of naam in kleine letters en streepjes in plaats van spaties. Learn more.

Details tabblad

Linker venster

 • Menu-itemtype. Selecteer uit de types beschikbaar in een modale dialoog.
 • Link: De link van dit menu.
 • Doelvenster. Selecteer uit de uitklaplijst.
 • Templatestijl. Selecteer uit de uitklaplijst.

Rechter venster

 • Menu. Toont in welk menu de link zal verschijnen.

Weergave tabblad

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Featured-layout-options-subscreen-nl.png

Een Blogweergave in Joomla! heeft 3 hoofdgebieden: begintekst, andere artikelen en links. Artikelen in het begintekst gebied worden getoond in één kolom, andere artikelen worden, afhankelijk van de instellingen van de kolommen getoond in één, twee of drie kolommen. De parameters hieronder bepalen het aantal artikelen in ieder gebied en de volgorde waarop ze getoond worden. Als een artikel een "Lees meer..." afbreking heeft, dan wordt alleen de tekst voor de afbreking (genaamd de begintekst) getoond, met de "Lees meer..." link.

Help30-articles-featured-example-nl.png
 • Selecteer Categorieën. Selecteer de categorieën die u wilt opnemen in deze weergave. Gebruik Ctrl+klik om meer dan één categorie te selecteren. Gebruik Shift+klik om een aantal categorieën te selecteren. Klik de 'X' in het categorie-vak om een categorie te verwijderen
 • # Hoofdartikelen. Aantal artikelen te tonen met behulp van de volledige breedte van de hoofdpagina. "0" betekent dat er geen artikelen worden weergegeven over de volledige breedte. Als een artikel een "Lees meer..." breekpunt heeft, wordt alleen het deel van de tekst voor het breekpunt (de Intro-tekst) weergegeven. Laat leeg om de standaardwaarde uit de component opties te gebruiken.
 • # Intro-artikelelen. Bepaalt het aantal artikelen dat wordt weergeven na het hoofdartikel. Deze artikelen worden weergegeven in het aantal kolommen in de # Kolommen parameter hieronder. Wanneer u een artikel een "Lees meer..." breekpunt heeft, wordt alleen de tekst voor het breekpunt (Intro tekst) weergegeven, gevolgd door een "Lees meer..." link. De volgorde voor het weergeven van de artikelen wordt bepaald door de categorie volgorde en artikel volgorde parameters hieronder. Leeg laten om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • # Kolommen: Het aantal kolommen dat gebruikt moet worden in het Intro tekstvak. Dit ligt normaliter tussen 1 en 3 (afhankelijk van het template dat u gebruikt). Als 1 gebruikt wordt het intro tekst artikel getoond in de volledige breedte van de ruimte, net als het eerste artikel. Laat leeg om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • # Links. Het aantal links dat getoond moet worden in de 'link' ruimte van de pagina. Deze links geven een gebruiker de mogelijkheid naar extra artikelen te linken, als er meer artikelen zijn dan op de eerste pagina passen van de blog weergave. Laat leeg om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • "'Volgorde meerdere kolommen:' In de multi-kolom blog layouts, of artikelen qua volgorde getoond moeten worden van boven naar beneden of van links naar rechts over de kolommen.
  • Gebruik algemeen: Gebruik de waarde vanuit het component opties scherm.
  • Naar beneden Om de artikelen qua volgorde eerst te tonen in de eerste kolom totdat deze vol is, en vervolgens in de volgende kolom, bijvoorbeeld:
Help-4x-Blog-Layout-down-nl.png
 • "Links naar rechts:" Om de artikelen van links naar rechts te tonen over de kolommen heen tot de laatste kolom is bereikt, en vervolgens weer terug naar de eerste kolom, bijvoorbeeld:
Help-4x-Blog-Layout-across-nl.png
 • Volgorde categorieën: Volgorde van categorieën in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
Help30-category-order-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
 • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Categorie volgorde: Categorieën worden gesorteerd op volgorde opgegeven in Artikelen: Categorie pagina.
 • Volgorde artikelen. De volgorde van artikelen in de speciale artikelen weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
Help30-article-order-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Speciale Artikelen volgorde: Artikelen worden gesorteerd volgens de volgorde kolom die opgegeven wordt bij Artikelen: Speciaal.
 • Meest recente eerst: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
 • Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigend met de meest recente.
 • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Titel omgekeerd alphabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerde alphabetische volgorde (Z tot A)
 • Auteur alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigend met de minste hits.
 • Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigend met de meeste hits.
 • Artikelbeheer volgorde: Artikelen worden gesorteerd volgens de volgorde kolom opgegeven bij Artikelen.
 • Datum voor sortering. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum worden gesorteerd. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Aangemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
  • Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
  • Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
 • Paginering. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. Hieronder wordt een voorbeeld getoond.
Help30-pagination-nl.png
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Verbergen: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 • Paginering samenvatting. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijv., "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina. Gebruik algemeen zal de standaard waarde van de component opties gebruiken.

Opties tabblad

De speciale artikelen weergave heeft de volgende artikelopties, zoals hieronder weergegeven. Deze opties bepalen hoe de artikelen getoond worden in de blogweergave.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Featured-options-subscreen-nl.png

Naast het toevoegen van Ja/Nee of Verberg/Toon, hebben de opties de volgende instellingen.

 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaardwaarde uit Artikelen: Opties.
 • Gebruik artikel instellingen: Gebruik de waarde van Artikelen: Bewerken. Deze instelling geeft u de mogelijkheid om verschillende opties te hebben voor verschillende artikelen in de blogweergave. Bijvoorbeeld, één artikel zou de auteur kunnen tonen en andere artikelen kunnen de auteur verbergen.

De Artikel-opties zijn als volgt.

 • Toon titel. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de titel van een artikel.
 • Gelinkte titels. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Als de titel van het artikel wordt getoond, het tonen als link naar het artikel.
 • Introtekst. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Indien tonen is ingesteld wordt de introtekst van het artikel weergegeven nadat doorgeklikt is naar het volledige artikel. Indien verbergen is ingesteld wordt alleen het gedeelte na de "lees meer" link getoond.

Positie van artikelinformatie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Boven/Onder/Verdelen). Zet het artikelinformatie blok boven of onder de tekst, of splitst het in twee gescheiden blokken. Eén blok erboven en de ander eronder.

  • Above: Puts the article information block above the text.
  • Below: Puts the article information block below the text.

Split: Splits the article information block into 2 separate blocks. One block is above and the other is below the text.

 • Article Info Title: (Use Article Settings/Hide/Show) Display the 'Article Info' title on top of the article information block.
 • Categorie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de categorie van een artikel.
 • Link categorie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Indien de categorie van het artikel getoond wordt, het al dan niet als link tonen naar een categorie weergave (lijst of blog) van die categorie.
 • Hoofdcategorie - (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de hoofdcategorie van een artikel.
 • Link hoofdcategorie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Indien de categorie van het artikel getoond wordt, het al dan niet als link tonen naar een categorie weergave (lijst of blog) van die categorie.
 • Koppelingen. Alleen meertalig. Als deze op Toon staat worden de gekoppelde artikel vlaggen of URL taalcodes getoond.
 • Auteur. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon) Het al dan niet tonen van de auteur van het artikel.
 • Link naar de contactpagina van de auteur. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Als de auteur van het artikel getoond wordt, wordt het al dan niet als link naar een contactpersonen weergave van die auteur getoond. Merk op dat de auteur als contactpersoon opgenomen moet zijn in Contactpersonen.
 • Aanmaakdatum - (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de aanmaakdatum van een artikel.
 • Aanpassingsdatum (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de aanpassingsdatum van een artikel.
 • Publicatiedatum. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de publicatiedatum van een artikel.
 • Navigatie (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de navigatie link (bijvoorbeeld het volgende en vorige artikel) indien u door artikelen bladert.
 • Stemmen (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van een beoordeel-icoon bij het artikel.
 • Toon "Lees meer". (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Of al dan niet een "Lees meer" link getoond moet worden om door het artikel te lezen.
 • Toon titel in "Lees meer". (Gebruik algemeen/Verberg/Toon). Indien ingesteld op "Toon", wordt de artikeltitel getoond in de "Lees meer" knop.
 • Toon hits. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Toon of verberg het aantal keren dat een artikel getoond is aan gebruikers.
 • Toon tags: (Gebruik algemeen/Verberg/Toon). Toon de tags voor ieder artikel.
 • Ongeautoriseerde links. Indien ja is ingesteld wordt de introtekst getoond van artikelen waartoe de toegang beperkt is. Klikken op de "lees meer" link zal vereisen dat de gebruiker moet inloggen om het volledige artikel te kunnen bekijken.

Integratie tabblad

De Speciale artikelen lay-out heeft de volgende integratie opties.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Categories-integration-options-parameters-nl.png

Deze bepalen of een nieuws feed beschikbaar zal zijn voor de pagina en welke informatie deze zal tonen.

 • Toon feedlink. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Toon of verberg een link naar een nieuwsfeed (RSS Feed). Indien tonen is ingesteld wordt een feedlink getoond als een feed icon in de adresbalk van de meeste moderne browsers.
 • Toon in feed. (Gebruik algemeen/Introtekst/Volledige tekst) Indien ingesteld op introtekst wordt alleen de introtekst getoond in het feed. Anders wordt de gehele tekst van het artikel getoond.

Algemene opties

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden die algemeen zijn in alle menu-itemtypes, inclusief:

 • Linktype opties
 • Paginaweergave opties
 • Metadata opties

Moduletoewijzing tabblad

Zie Menus: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden in dit Menu-item.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander item.
 • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige item. Beïnvloed het huidige item niet. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond bij het aanmaken van een nieuw item.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Of
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. This toolbar icon is not shown if you are creating a new item.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Installeer, om een voorbeeld van de speciale weergave te zien Joomla! met de voorbeeldweergave en selecteer de voorpagina.

Verwante informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Artikelen: Opties Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item. Om bijvoorbeeld de 'Aanmaak datum' te tonen bij een artikel in uw artikel menu-items, zet die optie dan hier op 'Toon' en het wordt de standaard waarde. U hoeft geen van deze opties in te stellen. Uw Joomla site zal met de standaard instellingen werken.
Artikelen De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
Artikelen: Bewerken Dit is een beheerdersscherm waar u artikelen kunt toevoegen en bewerken. Hetzelfde scherm wordt gebruikt voor het toevoegen van een nieuw artikel en het bewerken van een bestaand artikel. U kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan. De inhoud van een artikel wordt bewerkt met de tekstverwerker die gekozen is in het gebruikersprofiel. De standaard tekstverwerker heet TinyMCE.
Artikelen: Speciale artikelen Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.
Menu's: Gearchiveerde artikel Het 'Gearchiveerde artikelen' menu-itemtype toont een aangepaste ;ijst met artikelen, gesorteerd op datum of titel. Gearchiveerde artikelen worden niet meer gepubliceerd maar zijn nog steeds op de site opgeslagen.
Menu's: Categorieblog Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen in dezelfde categorie. Enkele voorbeelden van de instellingen voor het blog lay-out formaat zijn: aantal artikelen, artikel kolommen, horizontale of verticale lay-out en het aantal extra links.
Menu's: Categorielijst Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
Menu's: Maak artikel Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
Menu's: Speciale artikelen Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
Menu's: Lijst met alle categorieën in een artikel categoriestructuur Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
Menu's: Individueel artikel Wordt gebruikt om één artikel te tonen.