Portal

Portal:การอัพเกรดรุ่น

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Portal:Upgrading Versions and the translation is 42% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português • ‎български • ‎русский • ‎فارسی • ‎ไทย • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณจำเป็นที่จะต้องทราบ รุ่นของ Joomla! ที่คุณกำลังใช้งานอยู่. นี่คือข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องทราบ หากคุณกำลังจะเปลี่ยนรุ่นที่เป็นรุ่นหลัก ไปเป็นรุ่นหลักอื่นๆ. หากคุณสับสน หรือไม่ทราบว่ารุ่นหลักของคุณคือรุ่นอะไร, คุณควรเข้าไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วงรอบของรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนและปล่อยให้ใช้งาน ของ Joomla CMS ในแต่ละรุ่น. Joomla! ที่ถูกปล่อยออกมาให้ใช้งานในแต่ละรุ่น จะมีการตั้งชื่อรุ่นในรูปแบบดังต่อไปนี้: [รุ่นหลัก].[รุ่นรอง].[รุ่นที่บำรุงรักษา]. ตัวอย่างเช่น, รุ่น 3.1.5 จะเป็น Joomla ที่มีชื่อรุ่นหลักว่า รุ่นหลักลำดับที่ 3, รุ่นรองลำดับที่ 1, และรุ่นที่ได้รับการบำรุงรักษาลำดับที่ 5 เป็นต้น

หลังจากรุ่น 1.7 เป็นต้นมา, ระบบการปรับปรุงและการอัพเกรดรุ่นของ Joomla! ได้ถูกสร้างเป็นคอมโพเนนท์ฝังเอาไว้ภายใน โดยจะอยู่ในส่วนของหน้าจอ ผู้ควบคุมระบบ. คำจำกัดความสำหรับ การอัพเดท และการอัพเกรด อาจมีความหมายที่แทนที่กันได้. ในหลายๆกรณี นับตั้งแต่รุ่น 1.7 เป็นต้นมา การอัพเดท และ การอัพเกรด นั้นเป็นการกระทำอย่างเดียวกัน แต่คุณจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดดังกล่าวเป็นอย่างมาก. เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของทั้งสองคำนี้มากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณใช้คำว่า การถ่ายโอนระบบ สำหรับใช้นิยามความหมายของ รุ่นหลัก.รุ่นรอง (2.5) ว่าแตกต่างจาก รุ่นหลัก.รุ่นรอง (3.1) อย่างไร.

การอัพเดทอย่างง่าย

การอัพเดทรุ่นไปเป็น รุ่นที่บำรุงรักษา อยู่นั้น สามารถอัพเดทได้ง่าย และสามารถที่จะย้อนกลับไปใช้รุ่นเดิมก็ได้, เช่น จากรุ่น 2.5.13 ไปเป็นรุ่น 2.5.14 หรือจากรุ่น 1.7.x ไปเป็นรุ่น 2.5.28. สำหรับในกรณีของ Joomla CMS 3, การอัพเดทรุ่นจะขยายขอบเขตการอัพเดทเพิ่มเติมจากรุ่นที่บำรุงรักษา ไปยังรุ่นที่เป็นรุ่นรองด้วย. ตัวอย่างเช่น จากรุ่น 3.1.2 ไปเป็นรุ่น 3.3.6 และจากรุ่น 3.3.1 ไปเป็นรุ่น 3.3.6. กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าที่มีการระบุรุ่นว่า จาก และ ไปเป็น.

การโอนย้ายระบบ

เอกสารการใช้งานที่อยู่ด้านล่างนี้เป็นช่องทางที่เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่ว่า ทำไมคุณถึงต้องโอนย้ายระบบ เพียงกดที่ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแต่ละหน้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ. การประเมินตัวคุณเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า คุณมีทักษะเพียงพอที่จะทำการโอนย้ายระบบได้หรือไม่. โปรดอย่ากดข้ามหน้า การวางแผนการโอนย้ายระบบ ไปที่ส่วนอื่น เนื่องจากหน้าดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญ ที่ใช้ในการโอนย้ายระบบของคุณอยู่.

การโอนย้ายระบบจากรุ่น 1.5 ไปเป็นรุ่น 3.x

การโอนย้ายระบบจากรุ่น 2.5 ไปเป็น 3.x

Migration 3.10 to 4.x

Update 4.4 to 5.x (new)


ข้อควรพิจารณาเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการโอนย้ายระบบ

การโอนย้ายระบบจากรุ่นที่เก่ากว่านี้

เอกสารประกอบคู่มือการใช้งานสำหรับรุ่นที่เก่ากว่านี้ไปเป็นรุ่นที่กว่าปัจจุบันอื่นๆ เช่น จากรุ่น 1.0 ไปเป็น 1.5 หรือจากรุ่น 1.5 ไปเป็น 2.5.

เอกสารประกอบการใช้งานย้อนหลังสำหรับรุ่นเก่า

ใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานสำหรับ Joomla! รุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือ รุ่นที่ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้ว เราขอส่งเสริมให้คุณเข้าไปที่ กระดานสนทนาสำหรับผู้ใช้งาน Joomla! เพื่อศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มทำการอัพเกรด/โอนย้ายระบบ.

การอัพเกรดไปเป็นรุ่น 3.10

การอัพเกรดจากรุ่น 1.6.5, 1.6.6, 1.7.x, 2.5.x ไปเป็นรุ่น 3.x จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในหน้า.

การอัพเดทจากรุ่นที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันไปเป็น - 3.10

การอัพเกรดไปเป็นรุ่น J2.5

การอัพเกรดจากรุ่น 1.6.5, 1.6.6, 1.7.x, ไปเป็นรุ่น 2.5 จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหน้า.

การอัพเกรดไปเป็น Joomla CMS รุ่น 2.5

การอัพเกรดจากรุ่น 1.6.x(ที่ไม่ใช่รุ่น 1.6.5 หรือรุ่น 1.6.6)

ก่อนอื่นคุณจะต้องทำการอัพเกรดรุ่นที่คุณใช้งานอยู่ให้เป็นรุ่น 1.7 ก่อน หากคุณกำลังใช้งานรุ่น 1.6 ที่มีรุ่นรองและรุ่นย่อยที่ต่ำกว่ารุ่น 1.6.5.

การอัพเกรดจากรุ่น 1.6.5 หรือ 1.6.6 ไปเป็นรุ่น 1.7